PAKALPOJUMS GALVENOKĀRT IR DOMĀTS „LATVIJAS NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBAS” BIEDRU PĀRVADĀŠANAI UN TIEM, KAS ATBALSTA ŠĪS BIEDRĪBAS DARBĪBU.

NOTEIKUMI PAREDZ UZŅEMT TEVI ŠAJĀ GRUPĀ, JA TRANSPORTLĪDZEKLĪ IR BRĪVAS VIETAS.

APMAKSA PAR BRAUCIENU, KURU TU VEIC, DOS IESPĒJU DARBA MEKLĒTĀJIEM ATRAST DARBU.

PALDIES.

JA TU VĒLIES PALĪDZĒT CITIEM UN PATS SAŅEMT PAPILDUS IESPĒJAS, AIZPILDI IESNIEGUMU UN ATSTĀJ TO PIE TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA. IESNIEGUMS TIKS NODOTS BIEDRĪBAI.


УСЛУГА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЧЛЕНОВ ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ (Latvijas Nodarbinātības veicināšanas biedrība) И ТЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАННОГО ОБЩЕСТВА.

УСЛОВИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПРИНЯТЬ ТЕБЯ В НАШУ ГРУППУ, ЕСЛИ В ТРАНСПОРТЕ ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА.

ПОЕЗДКА, ОПЛАЧЕННАЯ ТОБОЮ, ПОМОЖЕТ ДАТЬ ШАНС НУЖДАЮЩИМСЯ НАЙТИ РАБОТУ.

СПАСИБО.

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ ДРУГИМ И САМОМУ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАПОЛНИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОСТАВЬ ЕГО У ВОДИТЕЛЯ ТРАНПОРТА. ЗАЯВЛЕНИЕ БУДЕТ ПЕРЕДАНО В ОБЩЕСТВО.